منو سایت

دانلود فیلم با لینک مستقیم

خانه درخواست فیلم فیلم های این هفته سینما فیلم های هفته بعد سینما 100 فیلم محبوب 250 فیلم برتر 250 فیلم انگلیسی برتر باکس آفیس سريال 100 سریال محبوب 250 سریال برتر دسته بندی بر اساس ژانر دسته بندی بر اساس سال تولید لیست علاقه مندی ها
بازگشت
بازگشت

جدول پخش سريال ها

شنبه
يک شنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل اول قسمت چهارم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دوازدهم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم (پایان فصل)
۲۱ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نوزدهم
۲۱ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت چهارم
۱۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت سیزدهم
۱۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم (پایان فصل)
۱۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و چهارم
۳۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۳۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم (پایان فصل)
۱۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سیزدهم
۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت نهم
۲۲ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۲ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۲ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۲ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم (پایان فصل)
۲۲ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و هشتم
۲۲ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نوزدهم
۱۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-08-03) اضافه شد
۱۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و سوم
۱۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-08-04) اضافه شد
۱۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هفتم
۱۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفدهم
۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سی و چهارم
۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۱۸ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و نهم
۱۸ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دهم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل ششم قسمت هجدهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیست و دوم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت نهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهاردهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پنجم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دوم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت سیزدهم
۲۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت بیستم
۱۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت نهم
۱۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سی ام
۹ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۶ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت سیزدهم (پایان)
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت دهم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت دهم
۵ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت چهارم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت چهارم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم (پایان فصل)
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت بیستم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت ششم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت سوم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت چهارم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۱۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۱۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هشتم
۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۷ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۲۷ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم
۲۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت بیست و دوم
۲۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۶ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۶ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت سیزدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل ششم قسمت یازدهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت دهم
۲ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل هفتم قسمت ششم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت نهم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت ششم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهاردهم قسمت هجدهم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت پنجم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۱۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت اول
۱۸ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۱۱ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۱ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۱۱ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۱۱ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل نهم قسمت چهاردهم
۴ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۱۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت بیست و پنجم
۱۴ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۷ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت بیستم
۷ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۷ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل 2017 قسمت تا (2017-05-01) اضافه شد
۳ خرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل سوم قسمت ششم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت شصتم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت نهم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوازدهم قسمت سیزدهم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل هفتم قسمت ششم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت پانزدهم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هشتم
۲۶ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۱۹ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت سیزدهم
۱۹ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت هفتم
۱۹ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۵ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت اول
۲۹ تیر
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۹ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۹ تیر
فصل چهارم قسمت سوم
۲۹ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دوازدهم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوم
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت دهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دوازدهم (پایان فصل)
۱ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
نام سريال
آخرين قسمت در سايت
قسمت فعلي
عکس سريال
فصل دوم قسمت هشتم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت پنجم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت هفتم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل چهارم قسمت هشتم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سوم
۲۷ مرداد
فصل چهارم قسمت اول
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت چهارم
۲۷ مرداد
فصل دوم قسمت یازدهم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت نهم
۲۷ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت بیست و دوم
۲۰ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت دهم
۱۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل پنجم قسمت هجدهم
۱۳ مرداد
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت ششم
۳۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل دوم قسمت نهم
۳۰ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل سوم قسمت هشتم
۲۳ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت سیزدهم
۹ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت ششم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان
فصل اول قسمت دهم
۲ تیر
دانلود فيلم و سريال رايگان

The Defenders-پوستر

سريال The Defenders

فصل اول قسمت هشتم (پایان فصل)

ژانر : اکشن, ماجراجويي, جنايي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Finn Jones, Mike Colter, Charlie Cox

امتياز : 8.8 از 6,251 کاربر

مدت زمان :50 دقيقه

کيفيت : 480p : 150 MB 720p : 200 MB

خلاصه داستان : داستان این سریال بر اساس کامیک “مدافعین مارول” نوشته شده است و در مورد دئر دویل، جسیکا جونز، لوک کیج و مشت آهنین است. که داستان چهار ابر قهرمان را روایت می کند که هدفی مشترک را دنبال می کنند و آن نجات شهر نیویورک است. این چهار نفر هر کدام در ابتدا به صورت انفرادی برای نجات شهر تلاش می کنند و هر کدام چالش های درونی خود را دارند، که ناگهان متوجه می شوند که اگر با یکدیگر همکاری کنند، می توانند تیمی قدرتمند را تشکیل دهند…
Room 104 -پوستر

سريال Room 104

فصل اول قسمت چهارم

ژانر : کمدي, درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Davie-Blue, Spencer Garrett, Will Tranfo

امتياز : 7.5 از 173 کاربر

مدت زمان :30 دقيقه

کيفيت : 480p : 65 MB 720p : 75 MB

خلاصه داستان : سریال اتاق ۱۰۴ که اتفاقات درون اتاقی یک نفره در یک متل رخ می دهد را بیان میکند، مجموعه نیم ساعته ای می باشد که یک سری داستان از کاراکترهای مختلف را بازگو می کند که در هر قسمت پا در این اتاق می گذارند…
Ravens Home -پوستر

سريال Raven's Home

فصل اول قسمت پنجم

ژانر : کمدي, خانوادگي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Raven-Symoné, Issac Ryan Brown, Navia Ziraili Robinson

امتياز : 8.2 از 562 کاربر

مدت زمان :22 دقيقه

کيفيت : 480p : 165 MB 720p : 180 MB

خلاصه داستان : داستان این سریال در مورد “راون” و “چلسی” می باشد که به تازگی طلاق گرفته اند. حال باید این دو مادر برای بزرگ کردن فرزندانشان تمام سعی شان را بکنند…
Bizaardvark-poster

سريال Bizaardvark

فصل دوم قسمت هشتم

ژانر : کمدي, خانوادگي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Olivia Rodrigo, DeVore Ledridge, Madison Hu

امتياز : 4.5 از 585 کاربر

مدت زمان :30 دقيقه

کيفيت : 480p : 75 MB 720p : 140 MB

خلاصه داستان : داستان سریال درباره دو دختر ۱۲ ساله است به نام های فرانکی و پیج است که قرار است موسیقی دان بشوند. آنها در مورد زندگی روزمره خودشان آهنگهای کمدی میسازند و اجرا میکنند و
K.C. Undercover-poster

سريال K.C. Undercover

فصل سوم قسمت هشتم

ژانر : اکشن, کمدي, خانوادگي

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Zendaya, Veronica Dunne, Kamil McFadden

امتياز : 6.1 از 1,931 کاربر

مدت زمان :30 دقيقه

کيفيت :

خلاصه داستان : یک نابغه تکنولوژِی که پرحرف و با اعتماد به نفس و همچنین دارنده کمربند مشکی در ورزش رزمی است متوج%D
Killjoys-poster

سريال Killjoys

فصل سوم قسمت هشتم

ژانر : اکشن, ماجراجويي, علمي تخيلي

محصول کشور : کانادا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Hannah John-Kamen, Aaron Ashmore, Luke Macfarlane

امتياز : 7.2 از 12,439 کاربر

مدت زمان :42 دقيقه

کيفيت : 480p : 160 MB 720p : 190 MB

خلاصه داستان : داستان سریال درباره ی گروهی جایزه بگیر بین سیاره ای است که به دنبال افراد خلافکار می گردند و این در حالیس
Dark Matter-poster

سريال Dark Matter

فصل سوم قسمت دوازدهم

ژانر : درام, علمي تخيلي, هيجان انگيز

محصول کشور : کانادا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Melissa O'Neil, Anthony Lemke, Alex Mallari Jr.

امتياز : 7.5 از 27,286 کاربر

مدت زمان :42 دقيقه

کيفيت : 480p : 150 Mb 720p : 180 Mb

خلاصه داستان : شش نفر از اعضای یک سفیه ی فضایی بدون سرپرست، در دورترین نقطه ی فضا بیدار می شوند. حافظه ی آنها به طور کلی پاک شده است و هیچ خاطره ای از اینکه کی هستند و چطوری وارد سفینه شده اند، ندارند…
Wynonna Earp-poster

سريال Wynonna Earp

فصل دوم قسمت یازدهم

ژانر : اکشن, درام, فانتزي

محصول کشور : کانادا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Melanie Scrofano, Shamier Anderson, Tim Rozon

امتياز : 7.4 از 7,730 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 160 MB 720p : 190 MB

خلاصه داستان : سریال Wynonna Earp که بر اساس سری کمیک های IDW ساخته شده داستان “وینونا ارپ را شرح میدهد که نوه بزرگ “وایات ارپاست. وایات ارپ خود مبارزی بزرگ علیه شیاطین و اهریمنان بوده و اکنون نوه او با توانایی های منحصر به فرد و ماورائی اش قصد دارد عدالت را برای شیاطین و موجودات ماوراء الطبیعه به ارمغان بیاورد.
Queen Sugar-poster

سريال Queen Sugar

فصل دوم قسمت هشتم

ژانر : درام

محصول کشور : آمريکا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Rutina Wesley, Dawn-Lyen Gardner, Kofi Siriboe

امتياز : 7.6 از 2,013 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 200 MB 720p : 210 MB

خلاصه داستان : این مجموعه داستان زندگی دو خواهر به نام‌های نوا بردلون و چارلی بوردلون است،که چارلی با پسر نو%
Pulse -پوستر

سريال Pulse

فصل اول قسمت پنجم

ژانر : درام

محصول کشور : استراليا نمایش تریلر

کارگردان :

بازيگران :Claire van der Boom, Andrea Demetriades, Arka Das

امتياز : 6.3 از 73 کاربر

مدت زمان :60 دقيقه

کيفيت : 480p : 185 MB 720p : 225 MB

خلاصه داستان : فرانکی بل که زمانی بیمار بوده و پیوند کلیه انجام داده هم اکنون خودش در بیمارستان غربی سیدنی تبدیل به یک دکتر شده و حالا باید با سخت ترین چالش ها برای نجات دیگران دست و پنجه نرم کند…
صفحه 1 از 20212345...آخرین »